Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Dutch phrases and vocabulary exercises

numbers and fractions / getallen en breuken
Take a look at the English to Dutch phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Dutch
phrase comment phrase comment
the divisor de deler
the fraction de breuk
the inverse het omgekeerde
the numerator de teller
the quotient het quotiënt
the denominator de noemer
the multiple het veelvoud
the prime het priemgetal
the product het product
the reciprocal het wederkerige