Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Dutch phrases and vocabulary exercises

milestones / mijlpalen
Take a look at the English to Dutch phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Dutch
phrase comment phrase comment
the birth de geboorte
the toddler de peuter
the childhood de kinderjaren
the adolescence de puberteit
the graduation het afstuderen
the birthday de verjaardag
the career de carrière
the engagement de verloving
the marriage het huwelijk
the divorce de echtscheiding
middle aged middelbare leeftijd
the retirement het pensioen
old aged bejaard
the death de dood
the school years de schooljaren